תאום כפול
  תשרי תשס"ג   
מהו האיבר הבא בסדרה שלפניך ?

...,899, 323, 143, 35, 15

תשובה: