אף על פי

על אפם של כל אחד משני חכמים מחוכמים הודבקה מדבקה.
על כל אחת מהמדבקות כתוב מספר טבעי. כל אחד מן
החכמים רואה את המספר הכתוב על אפו של חברו,
אך לא את מספרו הוא.
ידוע לחכמים ששני המספרים עוקבים.
והרי השיחה הקולחת:
חכם א: אינני יודע מהו מספרי.
חכם ב: אינני יודע מהו מספרי.
חכם א: עתה אני יודע מהו מספרי!

מהו מספרו של חכם א'?


תשובה: