על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון
במסיבת יום ההולדת של יאיר התגלגלה שיחה בינו לבין אחיו הבכור, יועד:

יועד: גילו של בן דודנו, דידי , המבוגד ממני, הוא מספר דו ספרתי בעל אותן ספרות כשלי, אלא שסדר ספרותיו הפוך.
יאיר: מה גילך יועד?
יועד: אני הרי ראשון בבנים, הספרות שבגילי הן ראשוניות, אתה יודע מה זה?
יאיר: בוודאי !! גם גילך ראשוני?
יועד: אכן כן. סכום גילינו אנו, הוא כגיל דידי, וגיל דידי (היום) מתחלק בגילך שהיה ביום הולדתך הקודם.

כמה נרות על עוגתו של יאיר?


תשובה: