קוד המכבים

מפקדת המכבים מעוניינת לשלוח קוד מוצפן לשלוחה בציפורי ובו תדווח על מספר המחנה של הרומאים שהוחלט להתקיפו, הקוד מוצפן בעזרת אותיות שונות המייצגות ספרות מ-1 עד 9 .

עזרו לנציגי השלוחה בציפורי לפענח את הקוד, כך שסכום המכפלה יהיה מקסימלי.


א ב X
ג
____
ד ה +
ו ז
____
ח ט

X
    
    

    
______________
+     
    
    
    
______________