מלא ריבוע זה
תשבץ דו כיווני

a   ריבוע בשני הכיוונים
b   ריבוע
c   ריבוע וריבוע
d   ריבוע הפוך
a   e מאוזן הוא ריבועו
f   ריבוע
g   מכפלת מספר בריבוע ריבוע ריבועו
a
 
b
 
 
c
d
 
e
 
f
 
 
 
 
g