חיבור צבעים
בתרגיל שלפניך אותיות שוות מייצגות ספרות שוות, ואותיות שונות ספרות שונות.
ל ב ן  
      +
כ ח ל  
ת כ ל ת


לבן הוא זוגי. ומהו תכלת?


תשובה: