נעבור לסדר היום
א.
הנה סדרה שהופיעה בשיעור חשבון לגיל הרך:
א ש ש א ח ש ש…
מהן שלוש האותיות הבאות בסדרה?
ב.
נתונה הסדרה הבאה:
ת ם ש ע ש ש …
איך תסתיים הפעם?