?מי מינור
נתון לוח שח מסדר 4x4, צבוע כולו שחור. עתה משנים את צבעיו בדרך הבאה: בכל שלב בוחרים מינור (לוח חלקי) מסדר 2x2, והופכים את הצבעים של כל המשבצות שבו - משבצות לבנות נצבעות בשחור, ושחורות נצבעות בלבן.

1. האם ניתן להגיע מלוח שכולו שחור ללוח שכולו לבן?

2. האם ניתן להגיע מלוח שחור כולו ללוח שבו כל המשבצות שחורות
פרט למשבצת השמאלית התחתונה?