נציב מלח
סבתא מבשלת מרק לנכדיה המרובים,
וכהרגלה היא מקפידה מאוד על הכתוב במרשם: 55 גרם מלח!
מאזניים עתיקות לה לסבתא, ושתי אבני משקל זעירות,
אחת במשקל 7 גרם, והאחרת במשקל 2 גרם.
בשקית המלח שברשותה ישנם 140 גרם של מלח,
לא קמצוץ אחד יותר!
כיצד תוכל סבתא, בשלוש שקילות מאזניים בלבד,
לקבל 55 גרם בדיוק?
תנו נא את תשובתכם הממולחת!