זהירות עוקבים!
"ועכשיו", אמר יופיטר, "הגענו לשלב האחרון במציאת החשוד.
נותר לנו רק לגלות את מספר הבית בו הוא נמצא".
"בבלוק זה נעים המספרים בין 20 ל-60. האם אתה מתכוון לבדוק בכל בית?" שאל בוב.
"לא. הבה ננצל את הרמז שמצאנו על פיסת הנייר במקום הפשע".

"האם אין הרבה מספרים כאלה?" שאל פיט בייאוש.
"מספר שהוא סכום של עוקבים קשה למצוא!"
"להיפך", אמר בוב, "לי נדמה שכל מספר הוא סכום של עוקבים.
למשל 2+3+4+5+6=20 ולכן החשוד אינו בבית מספר 20. ומה הלאה?"
"מצאתי!" הכריז יופיטר בהתרגשות.


תשובה: