מי יודע כמה? מי יודע איך ולמה?
  ניסן תשס"ג   


הסכום של כמה מספרים (לאו דווקא שונים, לאו דווקא שלמים) הוא 20.
אם סכום שלושת הקטנים שבהם הוא 5, וסכום שלושת הגדולים שבהם הוא 7,

כמה מספרים ישנם?


תשובה: