וחמושים עלו ...
  אייר תשס"ג   

וחמושים עלו ... ...בחמישי לחודש חמישים וחמש.
ולכבוד האירוע הגדול,
מצאו שלוש דרכים שונות לפתור את החידה הבאה:
הציגו את המספר 100 באמצעות 5 פעמים הספרה 5,
ופעולות חשבון בסיסיות.