האר עיננו!
הזז שני גפרורים בתרגיל השגוי, וקבל זהות.