ממלבן לריבוע
נתון מלבן משבצות, חתוך את המלבן לשני חלקים לאורך קווי המשבצות והרכב ריבוע.