שולחן משפחתי
לרגל שמחה משפחתית החליטו בני משפחת חגי לחגוג את הארוע בבית הקפה הסמוך. עשרת בני המשפחה שמחציתם בנים ומחציתם בנות החליטו להתכנס בשעה 9:00 בערב בקפה "רננה". רון אחד האחים, בעל היוזמה, בהכירו את הנפשות הפועלות הזמין בעבור הבנים 5 פיצות ובעבור הבנות 5 גלידות והודיע על כך לחן המלצר התורן.
"אנא! שהשולחן יהיה ערוך ומוכן עם הפיצות והגלידות בדיוק בשעה היעודה. אנחנו באים מתישבים לפי הסדר, הבכור כבכורתו והצעיר אחרון. כמובן ההורים ראשונים. בדיוק כך שיתאים לתוכנית בהמשך.שלפני כל אחד תהיה מנתו, ושיוכל להתחיל לזלול."חן רשם לפניו את ההזמנה. בהתקרב השעה 9:00 הוציא מכיסו את פתק ההזמנה, אך אבוי כיצד יתישבו בני המשפחה והיכן? מאחר והשעה דוחקת החליט להושיב את המשפחה ליד שולחן עגול של 10 איש. אך איך יסדר את המנות? לאחר התלבטויות החליט לסדר את המנות כפי שנראה לו באופן אקראי. "שיסתדרו" אמר לעצמו. ב9:00 בדיוק החל מצעד העשרה מן הגדול לקטן והתישבו ליד השולחן. "רגע, זה לא מה שהזמנו", "מה קורה פה!"
רון קורא לחן: "מה העניינים היתה לי בקשה מיוחדת ולכך התכוונתי."
"לא נורא השיב חן, השולחן מסתובב!"
"אך חלק מן התוכנית שלנו שכלם לוקחים את מנתם בו זמנית."
חן שהינו סטודנט מבטיח למתמטיקה ומלצר למחייתו בערבים, חשב לרגע ואמר.
"יש מצב! למזלכם השולחן מסתובב. סובבו סובבו את השולחן לדעתי יהיה מצב שלפחות מחציתכם יהיו מרוצים."

הייתכן??