עד הפרוטה האחרונה!
  אב תשס"ג   
אל הג'נטלמן הנדיב פנו, ערב אחד בדרכו חזרה לביתו, שלושה אנשים נצרכים. לראשון נתן פני יותר מחצי הסכום שהיה בכיסו, לשני נתן שני פני יותר מחצי הסכום שנותר לו, ולשלישי - שלושה פני יותר ממחצית הסכום שנותר לו.
כשנכנס לביתו התברר לו שנותר בכיסו רק פני אחד.
איזה סכום היה ברשותו כשיצא לדרכו הביתה? (הנרי דודני)תשובה: