מספר של תרגיל!
  אלול תשס"ג   


בתרגיל הכפל שלפניכם מושמטות כל הספרות

X
___________________
___________________

נתון כי בתרגיל מופיעות הספרות 0 ו- 5 שלוש פעמים כל אחת, הספרות 1 ו- 2 פעמיים כל אחת,
וכל אחת מן הספרות 3 ו- 4 מופיעה פעם אחת בלבד.
כמו כן ידוע לנו כי הספרה 1 אינה מופיעה בשורה הראשונה, 2 אינה מופיעה בשורה השנייה, 3 אינה מופיעה בשלישית, ו- 4 אינה מופיעה ברביעית.

שחזרו את התרגיל!