משפחות סופרים
במשפחתנו משפחת ספרא, תכונות גנטיות משותפות. כולנו האחים מספרים - 4 ספרתיים נחנו.
לכולנו ספרות אי-זוגיות ולכל אחד מאתנו 2 ספרות זהות.
כולנו מתחלקים ב-45.
שכחתי לציין כי אין בינינו תאומים זהים ושאני כמובן הגדול באחים.
אגב, כל מספר עם תכונות כאלה הוא אחי.
מי אני? וכמה אחים אנחנו?

מי אני?

מספר האחים: