לשמוע אל הרינה!
  חשון תשס"ד   
לשמוע אל הרינה!

אינה, בינה, גינה ודינה בקרו באותו יום את חברתן החולה רינה.
ביקורה של אינה היה בשעה 8:00
ביקורה של בינה היה בשעה 9:00
של גינה בשעה 10:00, ושל דינה בשעה 11:00.
כל אחד מארבעת הביקורים התרחש לפני הצהריים או בערב.

ידועות העובדות הבאות:
1. גינה לא בקרה את רינה בין בינה לדינה.
2. בין אינה לבינה זכתה רינה בביקור של אחת החברות.
3. אינה לא בקרה את רינה לפני גינה ודינה גם יחד.

מהו לוח הביקורים אצל רינה?
רפואה שלימה!