בלכתך בדרך
  טבת תשס"ד   
             
             
             
             
             
יהיו m ו-n מספרים טבעיים זרים.
בלוח שח מסדר mxn מעבירים את האלכסון הראשי.
בכמה משבצות הוא "מבקר" בדרך?

שכנע אותנו בצדקתך!