מטה רגלי?
במשחק במשחק שלפניך, ותורו של הלבן כעת. איזה צעד ינקוט עתה כדי לא להכריז מט מיד?