מחליפים את הסוסים
החלף את מקומם של הפרשים השחורים והלבנים בלוח שלפניך.
מהו המספר המזערי של צעדי פרש הדרוש לביצוע החלפה זו?