האמת יצאה לאור
הזז גפרור אחד בכל אחד מפסוקים שקריים אלו כדי לקבל זהות חשבונית (ייתכן יותר מפתרון אחד).

א.

ב.

ג.