פרשייה
נתון לוח שח מסדר 3 x 3.
האם ניתן לערוך טיול בצעדי פרש ולבקר בכל המשבצות?
ומה באשר בלוח מסדר 3 x 4? ומסדר 3 x 5?