בניך כשתילי זיתים…
  שבט תשס"ד   
לכבוד טו בשבט שתלה משפחת ישראלי 12 עצי פרי חדשים בגנה: שישה עצי רימון ושישה עצי זית. השתילים הובאו בארבע קופסאות שבכל אחת מהן שלושה שתילים. כל אחד מארבעת ילדי המשפחה: אורן, ברוש, גפן ודולב לקח אחת מהקופסאות כדי לשתול את השתילים שהיו בה.
התברר כי חלוקת מיני השתילים בכל אחת מהקופסאות הייתה שונה, וכדי להקל הדביק המוכר במשתלה תוויות המציינות את תכולת כל קופסה: זזז, זזר, זרר, ררר. אלא שחלה טעות בהדבקה, ואף תווית לא העידה על התכולה המדויקת של קופסתה.

ראשון השותלים, אורן, הוציא שני שתילי זיתים מקופסתו, התבונן בתווית המודבקת עליה, ואמר בשמחה: "מבלי להציץ אני יודע מהו השתיל השלישי הנמצא בקופסתי".

ברוש בתורו, הוציא מקופסתו שתיל זית ושתיל רימון, התבונן בתווית המצוינת על הקופסה, ואמר: "מבלי לבדוק אני יודע מהו השתיל השלישי שברשותי".

גפן הוציאה שני שתילי רימון, התבוננה בתווית המודבקת על קופסתה, ואמרה במבוכה: "אין לי מושג מהו השתיל השלישי שלי!"

חייך דולב ואמר: "עכשיו איני צריך להעיף כלל מבט בקופסתי. ברור לי מהם שלושת השתילים הנמצאים בתוכה".

איזו תווית הייתה מודבקת על כל אחת מהקופסאות, ומה היא הכילה באמת?


  התווית תכולת הקופסה
אורן
ברוש
גפן
דולב