היקף הבעיה
הנקודה B נמצאת בתוך הזווית הישרה O. הנקודות A ו-C נמצאות על שוקי הזווית. הוכח כי היקף המשולש ABC גדול או שווה לפעמיים אורך הקטע OB.