כוכב עולה?

הוכח כי אי אפשר לשרטט את "כוכב 5"


באופן שאורכי הצלעות IJ, HI, GH, FG, EF, DE, CD, BC, AB   ו-JA
שווים ל-18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ו-19 בהתאמה.