נו!!! מה הפתרון?
  אייר תשס"ד   
יום העצמאות ה- 56 חל בשנת תשס"ד שהיא בגימטרייה 764.
מתי לאחרונה בעבר חילק גיל המדינה את השנה העברית?
מתי זה יקרה לראשונה בעתיד?

בפעם האחרונה המדינה הייתה בת שנים.
בפעם הבאה המדינה תהייה בת שנים.