כחרס הנשבר
בחפירות שנער, שנערכו לא מכבר, נתלו חרסים, העוסקים במספרים.
מיודענו פרופ' מספראי - שכוחו רב במספר ובחקר העבר - נוטה לומר, כי חרסי שנער אינם אלא רשימה של ריבועים.
הממצא הארכיאולוגי שכונה "חרס הריבועים" הינו רשימה של 3 מספרים תלת-ספרתיים המסודרים לפי גודלם. שלושתם ריבועים, והם, כך ניתן לשער על פי ההקשר, ריבועים עוקבים: 400, 441, 524.
משניסה פרופ' מספראי לזהות אלו ריבועים הם העלה חרס בידו.
האם תוכלו לסייע בפתרון התעלומה,
מהם הריבועים,
ובאיזה בסיס ספירה חישבו הקדמונים?

בסיס הספירה:
400 = 2
441 = 2
524 = 2