מעלים בריבוע ויורדים לשורש (הענין)
בתרגיל כפל זה חסרות כל הספרות, אך ראשי הריבועי וזכרוני אומרים לי, כי בכל השורות המאוזנות כתובים ריבועים, והמספר הדו-ספרתי המסומן, אף הוא ריבוע. התוצאה הסופית היא אי זוגית.
שחזר את התרגיל.


X