סידרו אותנו!
שכבת כיתות ה' מביה"ס "תחכמוני", המונה פחות ממאה תלמידים, יצאה לטיול.
בתחילת המסלול ביקשה המורה: "הסתדרו בשלשות!"
קרא הראל: "נשאר זוג אחד שאין לו שותף שלישי!"
אמרה המורה: "אם כן, הסתדרו ברביעיות!"
קרא רועי: " נשארה שלישיה שאין לה שותף רביעי!"
אמרה המורה: " אם כן, הסתדרו בחמישיות!"
קרא אמיתי: " נשארה רביעייה שאין לה שותף חמישי!"
החליטה המורה לספור את התלמידים .
קפץ חננאל החכם ואמר: " המורה, אפשר לדעת את מספר התלמידים בלי לספור!"

הכיצד?


תשובה: