החוט המשולש
  תמוז תשס"ד   
2 X 2 + 2 = 6
היא זהות מספרית בה השתמשנו באותו מספר שלוש פעמים , ויצרנו הצגה של המספר 6.
עליכם להגיע למספר 20 , תוך שימוש באותו מספר שלוש פעמים ובפעולות חשבון מקובלות. המספרים שתשתמשו בהם יהיו קטנים מ-20.
עליכם למצוא לפחות 3 הצגות שונות.