חופפים ולא מחפפים
למשפחת שוויוני, שכניהם של מלבן מן הכפר,
הגיעה השמועה על החלוקה שהוצעה לנכדים.
"אנחנו לא נעשה זאת לנכדינו"; "להם תשעה נכדים, לנו יש יותר".
"אצלנו יש שוויון. כל הנכדים יקבלו בדיוק אותו חלק".
"כל החלקים חופפים, אנחנו לא נחפף".
גם אצלנו כל הממדים שלמים".
"אצלנו במשפחה הכל על השולחן".
הנה החלוקה של המחומש:
"חד וחלק פשוט ומובן"

בשלמות וביושר אנו משלשים
אצלנו הצדק אינו בטל בשישים
ואתכם בפשטות בשאלה נדהים

אמרו נא ידידי, מה מספר הנכדים?


תשובה: