חפים מחפיפה ב'
נתון משולש שווה שוקיים שצלעותיו 29, 29, ו-40, מצא משולש שווה שוקיים שאינו חופף לו, שגם צלעותיו מספרים שלמים והוא שווה בשטחו ובהיקפו למשולש המקורי

אורך הבסיס :
אורך השוק: