אב תשס"ד   
עת לחשוב ו- EIGHT לחשב!

בתרגיל החיבור הבא אותיות שונות מייצגות ספרות שונות. מהו ערכו של  EIGHT?

F I V E
+ T W O
O N E
E I G H T


E =
I =  
G =
H =
T =