קטן אבל גדול!
  אלול תשס"ד   


מהו המספר הטבעי הקטן ביותר כך שכל אחת מן הספרות 1 עד 9 מופיעה באחד ממחלקיו לפחות פעם אחת?


תשובה: