בקשר לקשר
בשל קשריו הטובים של פרופ' מספראי עם "אלף אפס" התרבו לאחרונה החובבים והמתעניינים במתמטיקה בקרב הארכיאולוגים.
לאחרונה קיבל הפרופסור הנודע מכתבים מ א. חובב ו ב. רעואל , אשר ביקשו להקים חוג שוחרי העיתון בירושלים. מספראי התלהב מהרעיון המבריק , וכשזימן את שני הוגיו למפגש התברר לו, שהשניים כלל אינם מכירים זה את זה.
כדי שיוכל להיווצר קשר טוב בין האנשים בחוג, סוכם על דרישת היכרות מינימלית והיא: מבין כל ארבעה חברים בחוג יהיה לפחות אחד שמכיר את כל שלושת האחרים.

הרעיון התקבל בשביעות רצון.
כתבנו שנכח במפגש הראשון, התרשם שכמעט כל 150 הנוכחים בו מכירים זה את זה.

האם התרשמותו מוטעית?