תשרי תשס"ה   עד כמה   גדולה  יכולה להיות    תשס"ה  ?

ב"איחול" שלמעלה אותיות שונות מייצגות ספרות שונות, ואותיות שוות ספרות שוות.

מצאו את הערך המקסימלי האפשרי של תשסה!!


ת =     ש =     ס =     ה =