בקשר לקשר
לפנייך לוח מסדר 5X5.

         
         
         
         
         
 
מהו המספר המירבי של משבצות שאפשר למלא, כך שכל ארבע משבצות ממולאות כלשהן, לא תהיינה קדקודים של ריבוע כלשהו.

בלוחות שלפניך מודגמים שני מצבים אסורים.

     
         
     
         
         
       
         
     
         
       


תשובה: