ערים תאומות
                 
                 
                 
                 
                 
מפת מדינת מלבניה מחולקת ל- 9X5 ריבועים.
גם לכל אחת מ-10 עריה של המדינה צורת מלבן.
גבול שטח השיפוט של כל עיר עובר בקווי המתאר של רשת הריבועים.
הוכח כי למלבניה לפחות שתי ערים חופפות בצורתן