טובים השניים

בחוג השבועי לנוער חובב מתמטיקה הציג המדריך לחמשת חניכיו 10 חידות מתמטיות.
לקראת הפגישה הבאה, כל חניך התבקש לפתור כמה שיותר חידות. הפתרונות הוגשו ולאחר שנבדקו הציג המדריך לחניכיו בחיוך את התוצאות באופן הבא:
א. לכל אחד מכם נתתי ציון (מספר שלם) המציין את מספר השאלות הנכונות שפתר.
ב. אין בכוונתי לחשוף את ציוניכם. תחת זאת אתן לכם רשימת מספרים. כל מספר ברשימה הוא סכום הציונים של שניים מכם.
הנה הרשימה:
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 16
עתה אמרו לי תחילה מה ממוצע ציוניכם,
ואחר כך פענחו מהם הציונים

הממוצע:  

סדר הציונים מהקטן לגדול:
, , , ,
הגדול                                                               הקטן