קשה פי 9
הוכח כי אם P ראשוני השונה מ-2 או מ-5,
קיים מספר שכל ספרותיו הן תשיעיות והוא מתחלק P-ב

(העזר במשפט הקטן של פרמה)