עד 120 (ולא עד בכלל)


מה המספר המקסימלי של איברים בקבוצת מספרים טבעיים הקטנים מ-120 כך שאף סכום של חלק מאברי הקבוצה אינו שווה בדיוק ל-120.

(דוגמא לקבוצה כזאת :
{ 110 , 15 , 27 , 3 } )תשובה: