קוביות בקופסא
נתונה קופסא בצורת תיבה.
ניתן למלא אותה לחלוטין באמצעות קוביות שאורך צלען 1.
לעומת זאת כאשר מכניסים לתיבה מספר מירבי של קוביות שנפחן 2,
באופן שצלעותיהן מקבילות לצלעות התיבה,
ניתן למלא רק 40% מנפח התיבה.

מהם מימדי התיבה ?