זוגיות חיננית
רביעיית מספרים טבעיים (a,b,c,d) נקראת "רביעייה חיננית" אם a2+b2+c2=d2
למשל :   (8,9,12,17) (3,4,12,13)   הן רביעיות חינניות
מצאו את כל הרביעיות החינניות הבנויות ממספרים חד ספרתיים.

הכנס רביעיית מספרים, ובדוק האם הם "רביעייה חיננית"

2 + 2 + 2 = 2הראו כי אין רביעייה חיננית שבה כל שני מספרים מתוך הארבעה זרים זה לזה