והגית בו
  תמוז תשס"ה   
למספור עוקב של עמודי תנ"ך השתמשנו ב - 1725 ספרות. (החל מ-1,2,3 וכו')

כמה עמודים יש בתנ"ך? איך זה מתקשר ל "תורה"?


תשובה:   

כמה פעמים מופיעה הספרה 7 במספרי העמודים?תשובה: