מספרים קטנים
א ח ת  
        +
א ח ת  
ש ת י ם


מהו הערך המזערי של "אחת" בתרגיל שלפניך?


תשובה: