כמילניום וחצי
שבץ את הספרות 0,1,2,…,9, במקום הכוכביות הבאות, כך שתקבל תוצאה הקרובה ביותר ל- 1500.


* * * +
* * *
_____
* * * *


מהי התוצאה המתקבלת?


תשובה: