מיהו המאסף?
למספר בעל 101 ספרות התכונות הבאות:
  • הוא מתחיל בספרה 6
  • כל שתי ספרות סמוכות במספר מהוות מספר דו-ספרתי המתחלק ב-17 או ב-23
מהי הספרה האחרונה?


תשובה: