תשרי תשע""א   
תרגיל שובב עימנו אליכם
אם אחת וגם שתיים
מופיעות פעמיים
איזו ספרה
נעלמה ונעדרה?

(בתרגיל שלפניכם, אותיות שוות מייצגות ספרות שוות, ואותיות שונות - ספרות שונות.
איזו ספרה אינה משתתפת בתרגיל?)